Home Visi Kami

Visi Kami

  • Melaksanakan aktiviti dan dokumentasi berkaitan sejarah perjuangan pahlawan Negara terdahulu sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak sekaligus memartabatkan perjuangan mereka demi negara.
  • Mendokumentasikan pelbagai fakta penemuan menerusi aktiviti menjejaki semula lokasi bersejarah, temubual dan pengkajian serta menyebarkan fakta menerusi pelbagai sumber maklumat terutama aktiviti blogger di forum.
  • Melaksanakan aktiviti forum yang mengandungi fakta yang boleh dijadikan panduan dan rujukan umum.
  • Menjadi sebagai sebuah platform yang mendokong mana-mana agensi sama ada kerajaan atau swasta yang berorientasikan keselamatan.
  • Melaksanakan aktiviti-aktiviti penerangan dan pameran berkaitan matlamat, perlaksanaan dan aktiviti agensi-agensi keselamatan untuk menarik minat pelbagai golongan menyertai agensi keselamatan dan memperjelaskan salah faham berkaitan agensi-agensi keselamatan.
  • Memupuk minat dan kefahaman terhadap undang-undang negara dan risiko keselamatan negara.
  • Kesediaan menyediakan sumber manusia sekiranya negara berada dalam keadaan ancaman keselamatan, darurat dan bencana.